Prime Ministers Ecuador Miami Ruben martin Ernesto Estrada Pedro ArgüelloPrime Ministers Ecuador Miami Ruben martin Ernesto Estrada Pedro Argüello